Varför det finns guld­far­mer i Asien med dator­spe­lande anställda som säl­jer vir­tu­ella varor för rik­tiga pengar, det är en av många saker som Peter Zackariasson har under­sökt i sin nyut­givna bok Cyberkapitalism.

Advertisements