You are currently browsing the monthly archive for November 2014.

This Thursday I’m giving a speach at Projektforum on how culture production has been affected by our projectified society. Having studies diffreent cultural industries I will cover give my view on trying to squeeze culture production production into a box of structural models. Here’s what the web page says:

“Det projektbaserade samhället har brett ut sina vingar över alla dagens organisationer. Frågan om man jobbar inom projekt har idag istället omformulerats till – hur många projekt som pågår samtidigt. I antagandet om projektets effektivitet kommer kulturindustrierna in som intressanta och upplysande exempel på organisationer som jobbar efter andra värdegrunder, men många gånger tvingas in i det projektifierade samhällets diskurs. Från målbilder till kreativitet så finns det mycket att lära från kulturindustrier – något som ifrågasätter projekt och projektformens framtida utveckling.

Read the rest of this entry »

Advertisements