This Thursday I’m giving a speach at Projektforum on how culture production has been affected by our projectified society. Having studies diffreent cultural industries I will cover give my view on trying to squeeze culture production production into a box of structural models. Here’s what the web page says:

“Det projektbaserade samhället har brett ut sina vingar över alla dagens organisationer. Frågan om man jobbar inom projekt har idag istället omformulerats till – hur många projekt som pågår samtidigt. I antagandet om projektets effektivitet kommer kulturindustrierna in som intressanta och upplysande exempel på organisationer som jobbar efter andra värdegrunder, men många gånger tvingas in i det projektifierade samhällets diskurs. Från målbilder till kreativitet så finns det mycket att lära från kulturindustrier – något som ifrågasätter projekt och projektformens framtida utveckling.

Peter Zackariasson, fil.dr., är docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han studerar hur kulturindustrierna fungerar, vad som krävs för att skapa dessa marknader och vilka processer som driver dem framåt. Peter publicerar artiklar och böcker för både en akademisk och populärvetenskaplig publik och har publicerat böckerna Cyberkapitalism och The video game industry. För mer information, se www.zackariasson.com

Advertisements